Malayalam Movie News & Update
August 2019 August 7, 2019 One of the most awaited Sudeep movie, Pehlwaan which is also releasing in the Malayalam language is postponed. Now, the new release date for Pehlwaan movie is 12th September. August 3, 2019 Goodwill Entertainment released their upcoming Malayalam movie news and updates, Kalki Trailer on 3rd August 2019. In the… (0 comment)

Puthiyoru Pathayil Song Lyrics in Malayalam പുതിയൊരു പാതയില് വിരലുകള് കോര്ത്തു നിന് അരികെ നടന്നിടാന് കാലമായി മൊഴിയുടെ തന്തിയില് പകല് മീട്ടിയ വേളയില് കുളിരല തേടുവാന് മോഹമായി അനുരാഗം തണുവാകെ മഞ്ഞായി വീഴുന്നുവോ മിഴിനാളം മിന്നുന്നുവോ കനവിലെ ചില്ലയില് ഈറില തുന്നുമീ പുതു ഋതുവായി നാം മാറവെ മലയുടെ മാറിലായി പൂചൂടിയ തെന്നലും നമ്മുടെ ഈണമായി ചേരവേ അനുരാഗം തണുവാകെ മഞ്ഞായി വീഴുന്നുവോ മിഴിനാളം മിന്നുന്നുവോ…

Gypsy Woman Song Lyrics in Malayalam ജിപ്സി സ്ത്രീ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു വളരെയധികം പോയി ഇത് ഒരു പാപമാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? മൂന്ന് രാത്രികളാണ് നാലു ദിവസം കൂടി നീ എന്നെ അറിയുന്നുവെന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ ഒരു വിചിത്രത്തിൽ ഞാൻ താഴേക്ക് വീണു പർവ്വത പർവ്വതം ജീവൻ നൽകുക മരിച്ചുപോയ ഒരു നദി ഞാൻ ഒരു പുഷ്പിയാണ് കാട്ടുമൃഗവും സ്വതന്ത്രവും എന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കും കാറ്റ് അപ്പോൾ തീ അവൾ രാത്രിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു അവളുടെ ശരീരം…

Paranne Song Lyrics in Malayalam ഈ നാട ചട്ട്യം ഹെയർകട്ട് ഉല്ലിൻ വതത്തിൽ തല്ലി പൊന്നോ .. തേനി അന്ന്നി പാരി പക്കാനായ .. ഈ പെന്നിയിലത്തെ വീട് മഞ്ചം അംഷാ ചോപ്പും പൂവും കുന്നും കാനുവാനെ ഓണിച്ചോദ വ അയ്യോ .. പാവന കണ്ട ഓ..കാലാം പായാൻ കണ്ട ഈ ഇളം കായിൽ ചേലത്തെ വെള്ള പോൾ അയ്യോ .. പാവന കണ്ട അതെ .. കലാ പായയാന കണ്ട ഈ ഇളം കായിൽ…

Muthuchippi Song Lyrics in Malayalam എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ എൻ ഓമലേ എൻ ശ്വാസമേ എൻ ജീവനേ ആയിഷ ആ ആ ആ ……. മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം മുത്തുച്ചിപ്പി പോലൊരു കത്തിനുള്ളിൽ വന്നൊരു കിന്നാരം കിന്നരിച്ചു പാടുവാൻ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു ശ്രീരാഗം മൂടൽമഞ്ഞിൻ കുളിരുള്ള പുലരിയിൽ പാറി പാറിയെന്നു നിന്റെ കനവുകളിൽ വരവായി നീ ആയിഷ വരവായി നീ…

Vennilave Song Lyrics in Malayalam കൊഞ്ചാളിൽ ആറനെ കൊഞ്ചാന പാവയേൻ മൊഞ്ചിനു വാനോർ മന്ത്രം പോൾ വിവാലോ .. നിസ സാരി .. നീസാ സാരി .. വെന്നിലാവ് .. നിൻ അരികിൽ .. മിന്നിം തരം പുതിയ മജീദ്വൻ വെനൽ മാരി പൊറ്റിങ് അലിഞ്ഞി പൂക്കുമ്മ .. ഗസലൈ പാഡുനുണ്ണി റെവവേ ആ ഓർമ്മകൾ ഇസലിൻ തോലങ്ങലൈ മെയ്രി ഈ ആശയം ഊരിത്തലായ് ഈ വാനിയിൽ വെണ്ണാടിയം പൂവ് ഒരെണാൽ പാഞ്ചിതുമി തൈഴായായ് നീ… (0 comment)

Rockaankuthu Song Lyrics ഹേയ്. പാട്ടൊന്ന് പാടപ്പോറേൻടാ ആടാമ ഇരുക്ക മുടിയാത് ടാ ഊരെല്ലാം വിസില് പറക്കിത് ടാ ഇത് കുത്താട്ടം റോക്കാട്ടം നീ കേള് ടാ പാട്ടൊന്ന് പാടപ്പോറേൻടാ ആടാമ ഇരുക്ക മുടിയാത് ടാ ഊരെല്ലാം വിസില് പറക്കിത് ടാ ഇത് കുത്താട്ടം റോക്കാട്ടം നീ കേള് ടാ റോക്ക് നാ ഇങ്കെ വെയ്റ്റ് ടാ കുത്ത് നാ ഇങ്കെ ഗെറ്റ് ടാ രണ്ടുമേ കലന്ത് മാസ്സ് ടാ സേ, ടോ രേ മി ഫാ…

Kalippu Song Lyrics കണ്ണു ചുവക്കണു പല്ലു കടിക്കണു മുഷ്ടി ചുരുട്ടണു ആകെ വിയർക്കണു നാടിഞരമ്പു വലിഞ്ഞു മുറുകണു പേശികളാകെ ഉരുണ്ടു കയറണു ചങ്കിനകത്തു താളമടിയ്ക്കണു തകിട തകിട മേളമടിയ്ക്കണു കയ്യും കാലും വെറ വെറയ്ക്കണു പെട പെടയ്ക്കണു തുടി തുടിയ്ക്കണു പെരുവെരലു പെരുത്തു കയറണു വെളിച്ചപ്പാടുപോൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണു കലിപ്പു് കണ്ണു ചുവക്കണു പല്ലു കടിക്കണു മുഷ്ടി ചുരുട്ടണു ആകെ വിയർക്കണു നാടിഞരമ്പു വലിഞ്ഞു മുറുകണു പേശികളാകെ ഉരുണ്ടു കയറണു ചങ്കിനകത്തു താളമടിയ്ക്കണു തകിട തകിട…

Pathivaayi Njan Song Lyrics പതിവായി ഞാൻ അവളെ കാണാൻ പോകാറുണ്ടേ പതിവൊട്ടും തെറ്റാതെ ഞാൻ കാണാറുണ്ടേ പല നാളായി ഉള്ളിലൊതുക്കിയ നോവാണെന്നേ പറയാതിനി വയ്യ നെഞ്ചിൽ തീയാണെന്നേ പതിവായി ഞാൻ അവളെ കാണാൻ പോകാറുണ്ടേ പതിവൊട്ടും തെറ്റാതെ ഞാൻ കാണാറുണ്ടേ പല നാളായി ഉള്ളിലൊതുക്കിയ നോവാണെന്നേ പറയാതിനി വയ്യ നെഞ്ചിൽ തീയാണെന്നേ തിരയിളകണ മിഴിയൊരു അരളി പൂവാണെന്നേ മദനപ്പൂച്ചെണ്ടു വിരിഞ്ഞതു പോലാണെന്നേ മധുരപ്പതിനേഴിലുരുക്കിയ പോന്നാണെന്നേ മഴവില്ലു വരച്ചതു പോലൊരു പെണ്ണാണെന്നേ തിരയിളകണ മിഴിയൊരു അരളി പൂവാണെന്നേ…

Aluva Puzha Song Lyrics ആലുവാ പുഴയുടെ തീരത്ത്, ആരോരുമില്ലാ നേരത്ത് തന്നനം തെന്നി തെന്നി തേടി വന്നൊരു മാര്‍ഗഴി കാറ്റ് പൂമര കൊമ്പിന്‍ ചാരത്ത് പൂമണം വീശും നേരത്ത് തന്നനം തെന്നി തെന്നി തേടി വന്നൊരു പൈങ്കിളി കാറ്റ് പറയാതെ പള്ളിയില്‍ വെച്ചെന്‍ കരളില്‍ കേറി ഒളിച്ചവളേ പതിവായി പല പല വട്ടം മനസ്സില്‍ ചൂളമടിച്ചവളേ പറയാതെ പള്ളിയില്‍ വെച്ചെന്‍ കരളില്‍ കേറി ഒളിച്ചവളേ പതിവായി പല പല വട്ടം മനസ്സില്‍ ചൂളമടിച്ചവളേ ആദ്യമായ് ഉള്ളിന്നുള്ളില്‍…